Visszatérési szabályzat

A termékek visszaküldése

Az O.U.G. 34/2014 hatályos jogszabályok szerint a vásárlásról való lemondás csak az egyes ügyfelekre vonatkozik. Így a fogyasztónak joga van írásban értesíteni a kereskedőt arról, hogy a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül szankció nélkül és indoklás nélkül lemond a vásárlásról. A vásárlásról való 14 napon belüli feladás csak a futárral kézbesített megrendelésekre vonatkozik. 

A visszaküldési költségeket a vevő viseli, és a termék értékének visszatérítése a termék visszaküldésének kézhezvételétől számított 14 napon belül történik, vagy a fogyasztótól kapott igazolás kézhezvételének pillanatáig, figyelembe véve a legközelebbi dátumot, az ügyfél bankszámláján, vagy az ügyfél által az összeg visszatérítésére megjelölt bankszámlán. Ha a visszaküldött termék sérült, egyértelmű használati jelekkel rendelkezik, és nem értékesíthető új termékként, fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a terméket.

Ha a megrendelés részesült az "Ingyenes szállítás" promócióban, a visszaküldési költségeket az ügyfél viseli.

Ha az ügyfél a szerződéstől való elállást kéri, a szerződéstől való elállás törvényes időtartamán belül vissza kell küldenie a terméket kísérő ajándékokat is.

Ha a termékeket olyan állapotban küldik vissza, amelyben már nem értékesíthetők, mint mi, fenntartjuk a jogot, hogy a termék értékének csökkentését kérjük a kezdeti szakaszba való visszatéréshez (ha lehetséges), vagy fedezzük a termékek használtként történő értékesítéséből eredő árkülönbséget, vagy az ügyfél választása szerint újra elküldjük a termékeket, saját költségén. Ha a terméket átvegyük, az összeget az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldjük.

A fogyasztó köteles azokat az eladónak az adásvételi dokumentumokban és a helyszínen feltüntetett címére eljuttatni, azok szállítását biztosítani és a költségeket indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéstől való elállásról szóló döntésének közlésétől számított 14 napon belül közölnie a Székely Márk I.I.


A határidőt akkor tartják be, ha a termékeket a 30 napos időszak lejárta előtt visszaküldik. A visszaküldött terméknek ugyanolyan állapotban kell lennie, mint a szállításnak (amennyire lehetséges, az eredeti csomagolásban az összes tartozékkal együtt, a termékhez kapcsolódó összes címkével és az azt kísérő dokumentumokkal együtt). A visszaküldési költségeket az ügyfél viseli, és a termék értékének visszatérítése a visszaküldéstől számított 14 napon belül történik. Ön csak a kezelésből származó termékek értékének csökkenéséért felelős, kivéve a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges termékeket.

Abban az esetben, ha a megvásárolt termék nem működőképes vagy gyártási hibákkal rendelkezik, funkcionális termékre cserélik, feltéve, hogy a termék kézhezvételétől számított 48 órán belül írásban értesítik. Ebben az esetben a szállítást I. Szekely Márk Tamás viseli .
A termék visszaküldéséhez az értesítés írásban történik a contact@minmag.ro e-mail címen vagy a 0771 367 382 telefonszámon , a velünk való kapcsolatfelvétel bármilyen más módját NEM vesszük figyelembe (pl. Facebook közösségi média oldal) 
Az értesítésekre való válaszadási idő hétfőtől péntekig 10:00-16:00.